April 2024

Robotica "open day"

In een onbezocht deel van de TU/e campus vond een “open dag” plaats van de Robotica onderzoeksgroep van de TU/e. Hier lieten ze zien wat ze afgelopen jaar onderzocht en gemaakt hadden aan bezoekers van andere universiteiten en de industrie