April 2024

Round table of Valorization

The Gate organiseerde samen met experts uit industrie, onderzoek en personeel een “Round table” sessie over valorisatie. Hierbij was ook Rector Magnificus van de TU/e aanwezig